Pracownia Archeologiczna ARCHEOLOGIX pragnie zaprosić do współpracy przy inwestycjach, wymagających prowadzenia ratowniczych badań i nadzorów archeologicznych.


Naszym klientom oferujemy:


  • Przejęcie wszelkich formalności prawno-konserwatorskich

  • sporządzanie programów badań archeologicznych

  • dostosowanie prac archeologicznych do terminarza inwestycji

  • otwarcie na potrzeby i sugestie inwestora

  • naukowe opracowania wyników badań zgodnie z wytycznymi Generalnego Konserwatora Zabytków

  • konkurencyjne ceny ustalone po wcześniejszych negocjacjach

  • sporządzanie kwerendy archiwalnej źródeł archeologicznych i historycznych


  • Przeprowadzenie prac archeologicznych:

- badania archeologiczne w formie nadzoru, podczas trwania inwestycji (prace związane z budową sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, gazowej, telefonicznej, energetycznej iin.)

- wyprzedzające badania archeologiczne o charakterze szerokopłaszczyznowym (prace związane z budową obiektów przemysłowych, budynków jedno- i wielo-rodzinnych itp.)

- zewnętrzne analizy specjalistyczne: paleobotanika, paleozoologia, antropologia, geomorfologia, geologia, architektura.

- sporządzenie dokumentacji powykopaliskowej zgodnej z wymogami Generalnego Konserwatora Zabytków