• prowadzenie prac archeologicznych wrocław
 • prowadzenie badań archeologicznych wrocław
 • archeolog do wynajęcia dolnośląskie

ARCHEOLOGIX

badania i nadzory archeologiczne

O firmie

Pracownia Archeologiczna ARCHEOLOGIX jest prywatną pracownią specjalizującą się w pracach archeologicznych i zabezpieczających. Tworzy ją zespół o doświadczeniu w pracach badawczych prowadzonych przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, Pracowni Konserwacji Zabytków we Wrocławiu oraz służby konserwatorskie w dawnych województwach: wrocławskim, wałbrzyskim, legnickim i jeleniogórskim i opolskim.

Podjęte zadania realizujemy rzetelnie i fachowo, dostosowując się do terminarza prac Inwestora. O solidności naszej firmy świadczy z pewnością fakt, iż dotychczas żaden z Inwestorów nie miał zastrzeżeń odnośnie współpracy z nami.

Proponujemy konkurencyjne ceny (po wcześniejszych negocjacjach), załatwienie wszelkich formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia na prace w strefie ochrony konserwatorskiej, pełną profesjonalną dokumentację wyników badań - zgodną z wytycznymi Generalnego Konserwatora Zabytków.

W celu zapewnienia satysfakcjonującego poziomu badań współpracujemy z pracownikami naukowymi min. Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagielońskiego, PAN, Muzeum Archologicznego i innych.

 

Oferta

 • Przeprowadzenie prac archeologicznych:

  - wyprzedzające badania archeologiczne o charakterze szerokopłaszczyznowym (prace związane z budową obiektów przemysłowych, budynków jedno - wielo-rodzinnych itp.)

  - badania archeologiczne w formie nadzoru, podczas trwania inwestycji (prace związane z budową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, telefonicznej, energetycznej i in.)

 • Przejęcie wszelkich formalności prawno-konserwatorskich

 • Sporządzanie programów badań archeologicznych

 • Dostosowanie prac archeologicznych do terminarza inwestycji

 • Otwarcie na potrzeby i sugestie inwestora

 • Naukowe opracowania wyników badań zgodnie z wytycznymi Generalnego Konserwatora Zabytków

 • Konkurencyjne ceny ustalone po wcześniejszych negocjacjach

 • Sporządzanie kwerendy archiwalnej źródeł archeologicznych i historycznych

 • Sporządzanie programów badań

 • Zewnętrzne analizy specjalistyczne: paleobotanika, paleozoologia, antropologia, geomorfologia, geologia, architektura