Pracownia Archeologiczna ARCHEOLOGIX jest prywatną pracownią specjalizującą się w pracach archeologicznych i zabezpieczających. Tworzy ją zespół o doświadczeniu w pracach badawczych prowadzonych przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, Pracowni Konserwacji Zabytków we Wrocławiu oraz służby konserwatorskie w dawnych województwach: wrocławskim, wałbrzyskim, legnickim i jeleniogórskim i opolskim.

Podjęte zadania realizujemy rzetelnie i fachowo, dostosowując się do terminarza prac Inwestora. O solidności naszej firmy świadczy z pewnością fakt, iż dotychczas żaden z Inwestorów nie miał zastrzeżeń odnośnie współpracy z nami.

Proponujemy konkurencyjne ceny (po wcześniejszych negocjacjach), załatwienie wszelkich formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia na prace w strefie ochrony konserwatorskiej, pełną profesjonalną dokumentację wyników badań - zgodną z wytycznymi Generalnego Konserwatora Zabytków.

W celu zapewnienia satysfakcjonującego poziomu badań współpracujemy z pracownikami naukowymi min. Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagielońskiego, PAN, Muzeum Archologicznego i innych.